ՎՍՏԱՀ ՔԱՅԼԻՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀԵՏ

ՀՊՏՀ ՏԻ և ՏՀ ամբիոնը Ձեր կողքին է  • Ձեռք բեր որակավորում
  • Աշխատանքին անհրաժեշտ գիտելիքներ

Կրթական ծրագրեր

Բակալավրիատի ծրագիր

Մագիստրոսական ծրագիր

Ասպիրանտական ծրագիր

ՏՏ ուսումնական ծրագրեր

Իր գործունեության ընթացքում  ՀՊՏՀ ՏԻ և ՏՀ ամբիոնը տվել է

1150

Բակալավր

250

Մագիստրոս

120

Ասպիրանտ

Հայտարարություններ