Տեղեկատվական համակարգեր բակալավր

Որակավորումը՝

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մեզ այսօր ուղեկցում են ամենուր, հատկապես՝ բիզնեսի, տնտեսության կառավարման և այլ ոլորտներ։ 

Տեղեկատվական համակարգերը մեզ անհրաժեշտ են ժամակակակից բիզնեսի և կառավարման ոլորտում, նորագույն համակարգչային տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական համակարգերի ներդրման և կիրառման համար։ 

ՈՒՍՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Ծրագրի նպատակն է

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

PYTHON ծրագրավորում
PYTHON կիրառությունը տվյալների վերլուծությունում
QA (Որակի ապահովման հիմունքներ)
C# ծրագրավորում
WEB վերլուծություն
Մեքենայական ուսուցման հիմունքներ
Data Mining և մեծ տվյալների տեխնոլոգիաներ
Ինֆորմատիկա
Օպերացիոն միջավայրեր, համակարգեր, թաղանթներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա
LINUX օպերացիոն համակարգ
Աշխարհագրական տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Տվյալների բազաների կառավարման համակարգեր
Տեղեկատվության պաշտպանություն և կիբեռանվտանգություն
Համակարգչային ցանցեր և ցանցային տեխնոլոգիաներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի ներածություն
UI/UX դիզայն
Մոբայլ ծրագրավորում
Համակարգչային գրաֆիկ դիզայն
Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
Ալգորիթմացում և ծրագրավորման հիմունքներ
ՏՏ նախագծերի կառավարման համակարգեր
Ինֆորմացիայի տեսություն