«Տվյալների շտեմարանների կառավարման համակարգեր»

Կ. Խաչատրյան, Ա․ Թումանյան, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2022թ

«Վեբ էջերի կառուցվածքն ու դիզայնը (HTML + CSS)»

Ա. Արտաշյան, Լ. Գալստյան, ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2021թ. 159 էջ.

«Օպերացիոն համակարգեր»

Ա. Արտաշյան, դասախոսության նյութեր, 162 էջ Երևան, 2021թ.

«Ինֆորմատիկայի հիմունքներ»

Վ.Ա.Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, «Տնտեսագետ», 2018թ.

«Համակարգչային գրաֆիկա»

Ա. Ղազարյան, Երևան, ՀՊՏՀ, «Տնտեսագետ», 2018թ

«Ինֆորմացիայի տեսության տարրերը»

Թ․ Նալչաջյան, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2017թ. 112էջ.

«Համակարգչային հմտություններ»

Վ. Ա. Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2016թ.

«Թվային ֆիրմայի կառավարում »

Վ․ Սարգսյան: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2005, 172էջ

«Տեղեկատվական մենեջմենթ»

Ռ․ Արմենակյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 91էջ

«Ինտելեկտուալ տեղեկատվական համակարգեր»

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2010, 90էջ

«Ինտերնետ ծրագրավորման հիմունքներ»

Կ. Խաչատրյան, Երևան, ՀՊՏՀ, «Տնտեսագետ», 2006թ

«Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում»

Վ․ Սարգսյան, ուսումնական ձեռնարկ, 158էջ Երևան, 2005թ.