Գիտական աստիճանը

Գիտական կոչումը

Ասիստենտ

Ծննդյան տարեթիվ՝

Հեռախոս` (+37410) 24-70-50

Էլ.փոստ` ankirakosyan91@gmail.com

Լեզուների իմացությունը՝
1. Ռուսերեն

2. Անգլերեն

Աշխատանքային փորձը

  • 2021թ.-ից  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ՏՏ բաժնի՝  ՏՏ աջակցման գլխավոր մասնագետ:
  • 2020-2021թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Էլեկտրոնային սարքավորումների սպասարկման և ծրագրային ապահովման բաժնի՝ ՏՏ աջակցման մասանգետ:
  • 2020թ.-ից Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի  «Տտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգեր» ամբիոնի ասիստենտ:
  • 2016-2020թթ.   Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի  «Ֆինանսական հաշվառում» ամբիոնի ավագ լաբորանտ:
  • 2016թ.փետրվար-սեպտեմբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  համալսարանի «Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տղեկատվական   համակարգեր» ամբիոնի լաբորանտ:

Մասնագիտական դասընթացներ

Համակարգչային հմտություններ
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ
Ինֆորմատիկան ֆինանսներում
Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
Տնտեսական տվյալների մշակում
Համակարգչային գրաֆիկա

Կրթությունը

  • 2013-2015 թթ.  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալասարանի  «Էլեկտրոնային բիզնես» մասնագիտությունը:
  • 2009-2013 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալասարանի «Կառավարաման տեղեկատվական համակարգեր» մասնագիտությունը:
  • 2000-2009 թթ. Երևանի Ν 134 հիմնական դպրոց

Գիտական աշխատանքներ