Գիտական աստիճանը

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչումը

Դոցենտ

Ծննդյան տարեթիվ՝

Հեռախոս` (010) 24-70-50

Էլ.փոստ` kamkhach@gmail.com

Լեզուների իմացությունը՝
1. Ռուսերեն (ազատ)

2.Անգլերեն

Աշխատանքային փորձը

  • 1986–1990 Ասպիրանտուրա, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, տնտեսագետ:
  • 1984–1986 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Միկրոպրոցեսորային համակարգերի բաժանմունք, ինժեներ
  • 1974–1979 Երևանի Պետական Համալսարան, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մաթեմատիկոս

Մասնագիտական դասընթացներ

Ինֆորմատիկայի հիմունքներ
Ինֆորմացիոն էկոնոմիկա
Դիսկրետ մաթեմատիկա
Տնտեսական ինֆորմացիոն համակարգերի տեսություն
Տվյալների շտեմարանների կառավարման համակարգեր/SQL server/
Ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ/C#, Java, Python/
Վեբ ծրագրավորման հիմունքներ/Javascript, Node JS, PHP+MySQL/

Կրթությունը

  • 1995–մինչ այժմ դոցենտ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  hամալսարան,  Երևան , Հայաստան
  • 1988–1995 Ասիստենտ, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան
  • 1984–1988 Համակարգչային լաբորատորիայի վարիչ, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան
  • 1981–1984 Ինժեներ – ծրագրավորող, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան
  • 1979–1981 Ինժեներ, Մոսկվայի «ԱԳԱՏ» Գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանյան մասնաճյուղ

Գիտական աշխատանքներ