Գիտական աստիճանը

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչումը

Դոցենտ

Ծննդյան տարեթիվ՝

Հեռախոս` (010) 24-70-50

Էլ.փոստ` badalyankima@mail.ru

Լեզուների իմացությունը՝
1. Ռուսերեն (ազատ)

2.Անգլերեն

Աշխատանքային փորձը

  • 1965 – 1970 թթ.-ին Երևանի Պետական Համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլ­տետի տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիայում որպես լաբորանտ
  • 1970 – 1976 թթ.-ին նույն տեղում որպես մաթեմատիկ-ծրագրավորող
  • 1976 – 1992 թթ.-ին տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ամբիո­նում որպես ասիստենտ’;
  • 1992 թ.-ից առ այսօր ՀՊՏՀ <Տնտեսական ինֆորմատիկային և տեղեկտավական համակար­գերի >  ամբիոնում որպես դոցենտ:

Մասնագիտական դասընթացներ

Համակարգչային հմտություններ
Մարքետինգային տվյալների մշակում
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ
Ինֆորմատիկան ֆինանսներում
Տնտեսական տվյալների մշակում

Կրթությունը

  • 1962-1968թթ.-ին Երևանի Պետական Համալսարանի Մեխանիկա­մաթեմատիկական ֆակուլտետի «Մաթեմատիկա» մասնագի­տու­թյամբ
  • 1989 թ.-ին Երևանի Պետական Համալսարանի Գիտական Խորհրդին ներկայացվել է «Моделирование межотраслевых взаимодействий в регионе с учетом охраны окружающей среды ( на примере Армянской ССР) թեմայով թեկնածուական ատենախո­սությունը
  • 1990թ.-ին ՍՍՀՄ Մինիստրների խորհրդին կից Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի որոշման համաձայն շնորհվել է Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի աստիճան:
  • 1992 թ.-ին Ռուսաստանի Դաշնության Գիտության, Բարձրագույն կրթության և տեխնիկական քաղաքականության նախարարության Բարձրագույն կրթության կոմիտեի որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

Գիտական աշխատանքներ