Գիտական աստիճանը

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչումը

Դոցենտ

Ծննդյան տարեթիվ՝

Հեռախոս` (010) 24-70-50

Էլ.փոստ`  arshakyan2007@rambler.ru  mareta.arshakyan@mail.ru

Լեզուների իմացությունը՝
1. Ռուսերեն (ազատ)

2.Անգլերեն

3․Գերմաներեն

Աշխատանքային փորձը

 • 12.1977թ.-5.02.1984թ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության  ինստիտուտ, «Ինֆորմացիայի մեքենայական մշակում» ամբիոն,   որպես լաբորանտ
 • 5.02.1984թ.-  28.04.1997թ․ աշխատել եմ  նույն ամբիոնում,  որպես ասիստենտ
 • 28.04.1997թ․-ից «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և համակարգեր» ամբիոնի դոցենտ  և մինչ այժմ`  ՀՊՏՀ-ի «Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգեր» ամբիոնի դոցենտ:

Մասնագիտական դասընթացներ

Համակարգչային հմտություններ
Ալգորիթմացում և ծրագրավորում
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ
Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
Տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը տնտեսագիտության մեջ

Կրթությունը

 • 1972թ․- Окончила физико-математическую школу при ЕРЕВАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ։
 • 1972-ին ընդունվել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի “Տնտեսագիատական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ”։
 • 1977թ․-ին ավարտել եմ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի Տնտեսագիատական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը  և ստացել տնտեսագետ – մաթեմատիկի որակավորում:
 • 14․02․1984г.-6.06.1984г. Московский Экономико – Статистический институт. Выдано удостоверение повышения квалификации преподавателей вузов по специальности “Организация машинной обработки экономической информации”:
 • 5.11.1985г. Ереванский политехнический институт. Выдано удостоверение в области владения вычислительной техникой:
 • 21.05.1996թ.  Երևանի    ժողովրդական տնտեսության  ինստիտուտ, թեկնածուական ատենախոսության     պաշտպանություն, ”Հումքի և նյութերի պաշարների օպտիմալ կառավարման հիմնախնդիրները” թեմայով:
 •  29.07.1996թ. Երևանի  ժողովրդական տնտեսության  ինստիտուտի և ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ  տնտեսագիտության  թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում:
 • 15․12․1998թ․ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան – Եվրասիա Հիմնադրամ, տրվել է «Գործարարական Հաղորդակցություն Էկոնոմետրիկական Խնդիրներ Քոմփյութերային Մշակմամբ» դասընթացների ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ։

Գիտական աշխատանքներ